ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

I. ZAMÓWIENIA

 

Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub wysyłając zamówienie na adres e-mail: [email protected].

Zamówień nie przyjmujemy telefonicznie.

 

 1. Czas realizacji

 

Czas realizacji zamówienia jest zależny od czasu jego złożenia, dostępności towaru
oraz rodzaju przesyłki.

Zamówienia złożone do godz. 16:00 realizowane są w ciągu 24h - dotyczy przesyłek standardowych do 31,5 kg. W przypadku przesyłek standardowych powyżej 31,5kg, paletowych oraz niestandardowych czas dostawy może ulec wydłużeniu.

W przypadku wysłania zamówienia oznaczonego jako serwisowe otrzymają Państwo

na większość artykułów katalogowych GRANIT i AGTECH dodatkowy rabat w wysokości 5%, liczony od ceny hurt netto.

Zamówienie serwisowe nie dotyczy:

- produktów z ofert hurt-netto

- artykułów spoza katalogów

- zamówień w ramach przedsprzedaży.

 

UWAGA: zamówienie oznaczone jako serwisowe wysyłane jest z magazynu następnego dnia roboczego.

 

 1. Adres dostawy

 

Każdy dealer ma na swoim koncie zdefiniowany adres wysyłkowy. W celu dodania  nowego adresu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Możliwa jest również realizacja zamówienia pod każdy inny, niezdefiniowany w systemie adres poprzez opcję „Nowy adres dostawy”

 

 1. Akumulatory

 

Zamówienia na akumulatory zalane realizowane są przy zamówieniu przynajmniej trzech sztuk. W przypadku zamówienia mniejszej ilości towar wysyłamy tylko przy naliczeniu dodatkowego kosztu transportu w wysokości 23,90 PLN netto.

 

 

 

 1. Usuwanie niezrealizowanych zamówień

 

Zastrzegamy sobie prawo do usuwania niezrealizowanych zamówień na produkty AGTECH, oznaczone jednym numerem katalogowym, o wartości  niższej niż  30,00 PLN netto lub starszych niż 30 dni.

Zamówienie może zostać również usunięte, gdy zamówiony art. został wycofany z oferty.

 

Klient może zgłosić chęć anulowania zamówienia w sklepie internetowym Granit wybierając zakładkę „Zaległe artykuły” w „MÓJ GRANIT”.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z usunięciem zamówienia. Po przeanalizowaniu możliwości anulowania zamówienia otrzymają Państwo e-mail zwrotny z informacją czy zostało ono usunięte czy nie ma już takiej możliwości.

W przypadku anulowania zamówienia na art. pozakatalogowe, zastrzegamy sobie prawo
do naliczenia opłaty magazynowej, którą obciążają nas dostawcy (30% wartości towaru netto).

 

 1. Palety zwrotne

 

W przypadku braku wydania/ lub wymiany palety EURO kurierowi w momencie dostawy towaru zostanie naliczona opłata w wysokości 65 PLN netto/szt.

Nota obciążeniowa będzie wystawiona do 15 dnia miesiąca następującego po dostawie towaru.

Istnieje możliwość zwrotu palet EURO w późniejszym terminie pod warunkiem załączenia do zwrotu informacji o numerze noty obciążeniowej, która ma zostać skorygowana. Odesłane palety muszą być w stanie nieuszkodzonym oraz spełniać wszelkie normy. Zwrot odbywa się na koszt dealera.

 

 

II. KOSZTY TRANSPORTU

 

 1. Opłata za transport

 

Koszt transportu wynosi 23,90 PLN netto na dzień. Opłata obejmuje wszystkie zamówienia złożone jednego dnia, na jeden adres dostawy bez względu na ilość dostaw oraz wagę przesyłki.

 

 1. Abonament transportowy

 

Wariant A

 – Koszt abonamentu to 175,00 PLN netto / m-c za adres dostawy.

W przypadku złożenia zamówienia na adres nie objęty abonamentem naliczona zostaje opłata w wysokości 23,90 PLN netto.

 

Wariant B - Koszt abonamentu to 1330,00 PLN netto / m-c- obejmuje wszystkie zamówienia niezależnie od ilości adresów dostawy.

 

W przypadku wykupienia abonamentu na cały rok kalendarzowy koszty wynoszą odpowiednio:

Wariant A – 165,00 PLN netto / m-c

Wariant B – 1220,00 PLN netto / m-c

 

Abonament transportowy  mogą Państwo wykupić w systemie kwartalnym
(na 3 miesiące).

Aby włączyć \ wyłączyć abonament prosimy o kontakt z DOK przed rozpoczęciem kolejnego kwartału. W przypadku braku informacji o rezygnacji, abonament zostaje automatycznie przedłużony na kolejne 3 miesiące.

 

Faktury za abonament transportowy wystawiane są pod koniec każdego kwartału.

 

III. ZASADY PRZYJMOWANIA ZWROTÓW

 

 1. Zwrot standardowy :

 

a) Zgłoszenie

 

Podstawą rozpatrzenia przyjęcia towaru jest wypełniony w sklepie internetowym Granit formularz zwrotu lub formularz reklamacyjny.

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo drogą mailową informację o dalszym postępowaniu.

Wydrukowany formularz należy załączyć do przesyłki. W przypadku jego braku zostanie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 39,90 netto (nota obciążeniowa).

 

UWAGA: Formularz reklamacyjny należy wypełniać TYLKO w przypadku wniosków gwarancyjnych (uszkodzenie towaru w trakcie użytkowania). Zgłoszenie ZWROTU przez „wnioski gwarancyjne” jest równoznaczne z brakiem formularza.

 

Zwracany towar, jak i jego opakowanie muszą być w nienaruszonym stanie.

 

b) Czas przyjmowania

 

Towar mogą Państwo zwrócić:

- do 3 miesięcy bez dodatkowych opłat

- do 6 miesięcy z naliczeniem opłaty magazynowej w wysokości 30% wartości towaru netto

- do 12 miesięcy z naliczeniem opłaty magazynowej w wysokości 50% wartości towaru netto

 

Podstawą do obliczenia przedziału czasu są data wystawienia faktury oraz data przyjęcia zwrotu przez magazyn Granit Parts.

 

c) Wartość zwrotu

 

- wartość artykułów oznaczonych jednym numerem katalogowym musi przekraczać 20PLN netto

- wartość całkowita zwrotu (art. zgłoszonych na jednym formularzu) musi przekraczać 80PLN netto.

 

d) Koszt transportu

 

Towar odsyłają Państwo na własny koszt.

Firma Granit ponosi koszt transportu tylko w przypadku zwrotu towaru reklamacyjnego oraz błędnie dostarczonego.

 

e) Nie przyjmujemy z powrotem:

 

- artykułów sprowadzanych na specjalne zamówienie

- artykułów opatrzonych w sklepie internetowym Granit informacją o braku możliwości zwrotu

- artykułów w uszkodzonych opakowaniach

- artykułów uszkodzonych lub posiadających ślady montażu

- artykułów niekompletnych

- artykułów wycofanych z oferty

- artykułów objętych akcjami promocyjnymi

- artykułów odesłanych po upływie 12 miesięcy

 

 

 1. Zwrot produktów reklamacyjnych – GWARANCJA:

 

Produkty z oferty AGTECH objęte są dwu letnią gwarancją.

 

Produkty z oferty GRANIT oraz produkty oryginalne objęte są roczną odpowiedzialnością sprzedawcy za wady ukryte.

 

Okres gwarancji liczony jest od daty wystawienia faktury do momentu przyjęcia przez magazyn Granit towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym z kompletnymi danymi.

 

Firma Granit nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

 

Uszkodzenie towaru w trakcie użytkowania musi być zgłoszone w ciągu 4 tygodni od momentu wystąpienia szkody – w przeciwnym przypadku reklamacja pozostanie bez rozpatrzenia.

 

Maksymalny czas rozpatrywania reklamacji to 3 miesiące.

 

Produkty posiadające karty gwarancyjne objęte są warunkami gwarancyjnymi, które są zawarte w karcie.

 

UWAGA: W przypadku odesłania na reklamację produktu niezakupionego w firmie Granit zastrzegamy sobie prawo do obciążenia dealera kosztami transportu związanego z odbiorem i ponowną wysyłką towaru (2 x 23,90 PLN netto).

 

 

IV. REKLAMACJE PRZESYŁEK - PROCEDURA SKŁADANIA

 

 1. Nieterminowość doręczenia

 

W przypadku nieterminowego doręczenia towaru, znajdującego się na stanie magazynowym, mają Państwo możliwość ubiegania się zwrotu 50% wartości kosztu przesyłki. Możliwość
ta nie przysługuje klientom, korzystającym z abonamentu transportowego.

 

Reklamacje przesyłek można składać wysyłając zgłoszenie na adres:

[email protected]

 

 

 1. Brak w dostawie

 

Brak towaru w przesyłce mogą Państwo zgłosić  poprzez wypełnienie formularza w sklepie internetowym z wykorzystaniem opcji INNE, w uwagach proszę wpisać jakie są Państwa oczekiwania : dosłanie brakującego art. czy tylko faktura korygująca. Odpowiedź otrzymają Państwo na adres mailowy lub telefon podany w zgłoszeniu.

 

Maksymalny czas składania reklamacji z tytułu braku w dostawie to 72 godz. Podstawą do obliczenia przedziału czasu są data dostarczenia towaru oraz data przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 1. Błąd w dostawie

 

Błędne dostarczenie artykułu mogą Państwo zgłosić poprzez wypełnienie formularza w sklepie internetowym z wykorzystaniem opcji : BŁĄD W DOSTAWIE.

W uwagach proszę opisać czym otrzymany towar różni się od zamawianego (usprawni to proces weryfikacji błędu).

 

Mogą Państwo również uzupełnić zgłoszenie przesyłając zdjęcia dostarczonego towaru na adres mailowy: [email protected] – w temacie wiadomości proszę wpisać numer zgłoszenia (pod kodem kreskowym na formularzu).

 

Maksymalny czas składania reklamacji z tytułu błędu w dostawie to 72 godz. Podstawą do obliczenia przedziału czasu są data dostarczenia towaru oraz data przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.

 

Decydując się na wymianę towaru na właściwy otrzymują Państwo towar w takiej samej cenie, jak pierwotnie z nową fakturą. Przy wymianie towaru nie ponoszą już Państwo żadnych kosztów transportu.

 

 1. Ubytek / uszkodzenie towaru w transporcie

 

Przed przyjęciem towaru prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na stan przesyłki.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody z kurierem.

Każda szkoda musi być zaprotokołowana, nawet ta, która nie była widoczna w chwili przyjmowania towaru, lecz została stwierdzona później. Protokół szkody powinien być spisany do 7 dni od dostawy.

W przypadku braku przesłania protokołu szkody, reklamacja pozostanie bez rozpatrzenia.

 

Szkodę  w transporcie mogą Państwo zgłosić poprzez wypełnienie formularza w sklepie internetowym z wykorzystaniem opcji : INNE w uwagach proszę wpisać numer listu przewozowego uszkodzonej przesyłki i krótko opisać uszkodzenie.

 

WAŻNE: w tym przypadku niezbędne jest przesłanie na adres mailowy [email protected] protokołu szkody sporządzonego z kurierem na którym prosimy zaznaczyć, który z artykułów i w jakiej ilości uległ szkodzie / ubytkowi. Pomocne mogą tez okazać się zdjęcia przedstawiające sposób zapakowania przesyłki i uszkodzenia.

 

W przypadku szkód transportowych są Państwo zobowiązani do przechowania towaru
w stanie, w jakim został on dostarczony, do czasu rozpatrzenia reklamacji. Z uwagi
na procedurę reklamacyjną towar może zostać również od Państwa przez nas odebrany.

 

Prosimy nie odsyłać do nas uszkodzonego towaru zgodnie ze standardową procedurą zwrotu. Jeśli mimo to otrzymamy taki towar, a szkoda nie została protokolarnie stwierdzona, to zostanie on przesłany na Państwa koszt z powrotem.