Ochrona danych

 

1. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie oraz Inspektora Ochrony Danych w przedsiębiorstwie

 

Niniejsze informacje o ochronie danych dotyczą przetwarzania danych przez


Fricke Group GmbH & Co. KG i jej spółki zależne. (dalej zwanej "Fricke Group")
Zum Kreuzkamp 7, D-27404 Heeslingen, Niemcy
Tel.: +49-4281-712-0, faks: +49-4281-712-49
E-mail: [email protected]
Internet: www.fricke.de


Inspektor Ochrony Danych firmy Fricke Group jest dostępny pod podanym wyżej adresem (z dopiskiem: do rąk własnych Inspektora Ochrony Danych) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected].


2. Zbieranie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystania

 

a) Podczas odwiedzania strony internetowej

 

Podczas korzystania z tej strony internetowej, przeglądarka używana na urządzeniu końcowym użytkownika automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika. Następujące informacje są rejestrowane bez Państwa interwencji i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

 

 • adres IP komputera,
 • data i godzina odwiedzin,
 • nazwa i adres URL pobieranego pliku,
 • strona internetowa, z której uzyskuje się dostęp (referrer URL - adres strony odsyłającej),
 • używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny komputera, jak również nazwa dostawcy dostępu.

 

Powyższe dane będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

 

 • zapewnienie płynnego połączenia strony internetowej,
 • zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • dla innych celów administracyjnych.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony powód wynika z wymienionych powyżej celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat Państwa osoby.

 

Ponadto korzystamy z plików cookies i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Więcej szczegółów można znaleźć w punktach 4 i 5 niniejszej polityki prywatności.

 

b) Podczas rejestracji do naszego newslettera

 

Jeśli wyraziliście Państwo wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, wykorzystamy Państwa adres e-mail, aby regularnie wysyłać nasz newsletter. Aby otrzymywać newsletter, wystarczy podać adres e-mail.

 

Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili, np. poprzez link na końcu każdego newslettera. Alternatywnie, w każdej chwili można wysłać prośbę o rezygnację z subskrypcji drogą elektroniczną na adres [email protected]. Jeśli nastąpi rezygnacja z otrzymywania newslettera, Państwa dane przetwarzane w tym celu zostaną niezwłocznie usunięte. Dokumentację raz udzielonej zgody (czas opt-in i opt-out) przechowujemy tylko przez okres do trzech lat w celu obrony prawnej.

 

c) Podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego

 

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej. Konieczne jest podanie ważnego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie i abyśmy mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje można podać dobrowolnie.

 

Przetwarzanie danych w celu kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

 

Dane osobowe zebrane przez nas w celu korzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po rozpatrzeniu Państwa zapytania.

 

d) Konkursy

 

Jeśli zarejestrujecie się Państwo w konkursach organizowanych przez Fricke Group, wykorzystamy podane dane w celu realizacji umowy o uczestnictwie, w szczególności w celu powiadomienia o nagrodach i, jeśli to ma zastosowanie, reklamy naszych ofert. Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich warunkach uczestnictwa dla danego konkursu. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

e) Podczas korzystania ze skanera kodów kreskowych w aplikacji

 

Nasza aplikacja potrafi rozpoznać tekst na zdjęciach tabliczek znamionowych, części urządzeń, naklejek, paczek i opakowań za pomocą funkcji aparatu Państwa smartfona. Pozwala to na dokładną i oszczędzającą czas identyfikację produktów, części urządzeń i maszyn. W tym celu na smartfonie używane jest oprogramowanie do rozpoznawania tekstu (OCR) wraz z jednoczesnym nagrywaniem kamerą, dane są odpowiednio konwertowane, a następnie przekazywane do naszego sklepu w wyszukiwaniu przez połączenie z serwerem.

 

 • Podczas pobierania naszej aplikacji wymagane informacje są przekazywane do odpowiedniego sklepu z aplikacjami, tj. w szczególności nazwa użytkownika, adres e-mail i numer klienta konta, czas pobrania i indywidualny numer identyfikacyjny urządzenia. Nie mamy wpływu na gromadzenie tych danych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Dane przetwarzamy tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do pobrania aplikacji mobilnej na Państwa smartfon. Gdy używana jest nasza aplikacja, gromadzimy opisane poniżej dane osobowe, aby umożliwić wygodne korzystanie z funkcji oraz dlatego, że są one technicznie niezbędne, abyśmy mogli zaoferować Państwu funkcje naszej aplikacji oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo:

 

 • Podczas korzystania z naszej aplikacji zbierane są te same dane, co podczas korzystania z naszej strony internetowej, wymienionej w punkcie 2a niniejszej polityki prywatności, do której odsyłamy.

 

f) Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnym momencie odwołać; w tym celu wystarczy odpowiednie powiadomienie Grupy Fricke. Więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej polityce prywatności Grupy Fricke, usług komunikatorów i MessengerPeople GmbH.

 

Na podstawie Państwa zgody, której udzielają nam Państwo zgodnie z art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) - na przykład poprzez wyrażenie zgody w naszym banerze dotyczącym ochrony danych/cookies lub zaakceptowanie przepisów o ochronie danych poprzez kliknięcie pola wyboru przed przesłaniem formularzy lub zamówień - korzystamy z procesu dopasowywania klientów. Polega on na przesyłaniu zaszyfrowanych danych użytkownika (takich jak adresy e-mail lub numery telefonów) na serwery naszych partnerów reklamowych. Systemy partnerów porównują te informacje w celu identyfikacji dopasowań. Dane użyte do porównania są następnie usuwane z serwerów partnerów reklamowych w postaci zaszyfrowanej, aby zapobiec ich dalszemu wykorzystaniu. Jeśli dane odpowiadają znanemu profilowi użytkownika, są one wykorzystywane do ukierunkowanych działań reklamowych. Jeśli użytkownik chce wycofać swoją zgodę, może to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta lub wysyłając odpowiednią wiadomość za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

 

Aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie procesu, na przykładzie Google Customer Match, odsyłamy do schematu, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem poniższego linku: Google Customer Match

 

Zgodnie z art. 4 RODO dane osobowe obejmują wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W ramach Customer Match przetwarzamy dane, takie jak w szczególności adresy e-mail, ale także numery telefonów, nazwiska i adresy. Informacje te są pseudonimizowane przy użyciu algorytmów haszujących, zanim zostaną przekazane partnerowi reklamowemu, co czyni je nierozpoznawalnymi i znacznie trudniejszymi do wyśledzenia z powrotem do konkretnej osoby. Procedura ta gwarantuje, że dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w zamierzonym celu.

 

3. Przekazywanie danych

 

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim nie ma miejsca w celach innych niż wymienione poniżej.

 

Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

 

 • otrzymaliśmy od Państwa wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO,
 • ujawnienie danych jest konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw do przypuszczenia, że w nieujawnianiu danych występuje nadrzędny interes zasługujący na ochronę,
 • w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. C RODO, jak również
 • jest to prawnie dopuszczalne i konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO do przetwarzania stosunków umownych z użytkownikiem.

 

4. Pliki cookies

 

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Są to małe pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie lub podobnym) podczas odwiedzania naszej strony. Pliki cookies nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

 

W plikach cookies zapisywane są informacje, które powstają każdorazowo w związku z konkretnym wykorzystywanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednią wiedzę o Państwa tożsamości.

 

Z jednej strony korzystanie z plików cookies ułatwia korzystanie z naszej oferty. Używamy tzw. sesyjnych plików cookies, aby rozpoznać, że odwiedziliście Państwo już poszczególne strony w naszej witrynie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

 

Ponadto w celu optymalizacji wygody użytkownika stosujemy również tymczasowe pliki cookies, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez określony czas. Jeśli ponownie Państwo odwiedzą naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie zostanie rozpoznane, że byli już Państwo u nas oraz jakie wpisy i ustawienia zostały wprowadzone, aby nie musieli Państwo wprowadzać ich ponownie.

 

Z drugiej strony używamy plików cookies do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i do jego oceny w celu optymalizacji naszej oferty (patrz punkt 5). Pliki cookies umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że użytkownik był już u nas, gdy ponownie odwiedza naszą stronę. Te pliki cookies są automatycznie usuwane po określonym czasie.

  

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies. Można jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookies nie były przechowywane na Państwa komputerze lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiał się komunikat. Całkowita dezaktywacja plików cookies może jednak oznaczać brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

 

a) Ogólne informacje o narzędziach analitycznych

 

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki śledzenia są realizowane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Dzięki zastosowanym środkom śledzenia chcemy zapewnić projektowanie oparte na potrzebach i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej. Z drugiej strony używamy środków śledzenia do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz do jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa.

 

Właściwe cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach analitycznych.

 

W trakcie korzystania z narzędzi analitycznych możliwe jest, że dane osobowe (takie jak adres IP) zostaną przekazane lub ujawnione firmom zewnętrznym. Mogą one również znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich. Takie przetwarzanie odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO). O szczegółach ujawniania informacji poinformujemy w odpowiednich punktach poniżej.

 

Komisja Europejska poświadcza ochronę danych porównywalną ze standardem EOG w przypadku niektórych państw trzecich poprzez tzw. decyzje o adekwatności (wykaz tych państw oraz kopię decyzji o adekwatności można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). Jednak w innych państwach trzecich, do których mogą być przekazywane dane osobowe, może nie być stale wysokiego poziomu ochrony danych ze względu na brak przepisów prawnych. Według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, odpowiedni poziom ochrony w przypadku przekazywania danych do USA można obecnie ustanowić jedynie na wyjątkowo surowych warunkach. W przypadku przekazywania danych do krajów trzecich, zapewniamy, że ochrona danych jest odpowiednio zagwarantowana. Jest to możliwe poprzez wiążące przepisy firmowe, standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z art. 46 ust. 1, 2 lit. c DS-GVO (standardowe klauzule umowne z 2021 r. są dostępne na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0915&locale-en), certyfikaty lub uznane kodeksy postępowania. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

 

b) Google Analytics

 

W celu projektowania zorientowanego na zapotrzebowanie i ciągłej optymalizacji naszych stron korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden „Google“). W tym kontekście tworzone są pseudonimowe profile użytkowania i wykorzystywane są pliki cookies (patrz punkt 4). Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania przez użytkownika z danej strony internetowej:

 

 • typ/wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • referrer URL (poprzednio odwiedzana strona),
 • nazwa hosta komputera dostępowego (adres IP),
 • godzina połączenia z serwerem.

 

W celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej oceny w celu optymalizacji, korzystamy również z Google Conversion Tracking. W tym procesie Google Adwords ustawia na Państwa komputerze plik cookie (patrz punkt 4), jeśli trafiliście Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google.

 

Te pliki cookies tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

 

Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookies nie mogą być zatem śledzone przez strony internetowe klientów Adwords. Informacje zebrane za pomocą plików cookies konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Adwords poznają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można by zidentyfikować użytkowników.

 

Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w procesie śledzenia, można również odmówić ustawienia wymaganych do tego plików cookies - na przykład za pomocą ustawień przeglądarki, które generalnie dezaktywują automatyczne ustawianie plików cookies. Można również wyłączyć pliki cookies do śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookies z domeny „www.googleadservices.com". Polityka prywatności Google dotycząca śledzenia konwersji znajduje się tutaj.

 

c) Korzystanie z funkcji remarketingu lub „podobnych grup docelowych” firmy Google Inc.

 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu lub "podobnych grup docelowych" firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google"). Funkcja ta służy analizie zachowań i zainteresowań odwiedzających. Google używa plików cookies do przeprowadzania analizy użytkowania strony internetowej, która stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach. Pliki cookies są używane do rejestrowania wizyt na stronie internetowej i anonimowych danych dotyczących korzystania ze strony internetowej. Nie są przechowywane żadne dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową. Jeśli następnie odwiedzicie Państwo inną witrynę internetową w sieci reklamowej Google (Google Display Network), zostaną wyświetlone reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem uwzględniają wcześniej udostępnione obszary produktów i informacji. Państwa dane mogą być również przekazywane do USA.  

 

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. a. Można trwale wyłączyć stosowanie plików cookies przez Google, korzystając z poniższego linku oraz pobierając i instalując udostępnioną tam wtyczkę: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.

 

Alternatywnie można dezaktywować korzystanie z plików cookies przez dostawców zewnętrznych, otwierając stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem: https://www.networkadvertising.org/choices/ i wprowadzając dodatkowe informacje na temat rezygnacji (opt-out), które są tam zawarte. Więcej informacji na temat remarketingu Google i związanego z nim oświadczenia o ochronie danych można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/privacy/ads/.

 

 

d) econda

 

Aby zaprojektować i zoptymalizować tę stronę internetową zgodnie z wymaganiami, anonimowe dane są dodatkowo gromadzone i przechowywane przez rozwiązania i technologie firmy econda GmbH, a profile użytkowników są tworzone z tych danych przy użyciu pseudonimów. W tym celu mogą być stosowane pliki cookies, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Profile użytkowania nie są jednak łączone z danymi posiadacza pseudonimu bez wyraźnej zgody odwiedzającego. W szczególności adresy IP stają się nierozpoznawalne natychmiast po ich otrzymaniu, co oznacza, że nie można przypisać im profili użytkowania. Osoby odwiedzające tę stronę internetową mogą w każdej chwili wyrazić tutaj sprzeciw wobec takiego gromadzenia i przechowywania danych na przyszłość. Brak zgody dotyczy tylko urządzenia i przeglądarki internetowej, na której zostało to ustawione. W razie potrzeby należy powtórzyć proces na wszystkich urządzeniach.

 

Jeśli usuniecie Państwo plik cookie opt-out, kolejne żądania będą przez nas domyślnie ponownie zapisywane; tutaj możesz wyrazić sprzeciw.

 

e) Wykorzystanie technologii SalesViewer®

Na tej stronie internetowej mogą być gromadzone i przechowywane dane dla celów marketingowych, badań rynkowych i optymalizacji przy użyciu technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH.

 

W tym celu wykorzystywany jest kod oparty na javascript, który zbiera dane związane z firmą i odpowiednim wykorzystaniem. Dane zebrane za pomocą tej technologii są szyfrowane za pomocą nieodwracalnej funkcji jednokierunkowej (tzw. hashowanie). Dane te są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę.

 

Dane przechowywane w ramach Salesviewer zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do ich przeznaczenia, a usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania.

 

W każdej chwili można sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość, klikając ten link: https://www.salesviewer.com/opt-out, aby uniemożliwić przyszłe gromadzenie danych przez SalesViewer® na tej stronie internetowej. Plik cookie opt-out dla tej witryny zostanie zapisany na Państwa urządzeniu. Jeśli pliki cookie zostaną usunięte w tej przeglądarce, należy ponownie kliknąć ten link.

 

f) Unbounce

Aby zarządzać naszymi kampaniami marketingowymi i ulepszać naszą ofertę, używamy, za Państwa zgodą, narzędzia Unbounce firmy Unbounce Marketing Solutions Inc., 400-401 West Georgia Street Vancouver, BC Canada V6B 5A1. Strony te są hostowane przez Unbounce, a przeglądarki naszych użytkowników komunikują się bezpośrednio z Unbounce, dzięki czemu przekazywany jest Państwa adres IP i ustawiane są pliki cookies. Oprócz adresu IP, Unbounce może zbierać datę i godzinę, kiedy odwiedzający trafiają na strony, a także sygnatury przeglądarki, system operacyjny i typ urządzenia. Więcej informacji na temat tego, jakie dane zbiera Unbounce i jak są one wykorzystywane, znajdują się tutaj: https://www.unbounce.com/privacy. Można zapobiec zapisywaniu plików cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki.

 

g) Instana

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Instana, świadczonej przez Instana, Inc., 222 S Riverside FI 15, Chicago, Illinois, 60606, USA.

 

Instana wykorzystuje pliki „cookies”, które są przechowywane na Twoim komputerze, w celu przeanalizowania, w jaki sposób użytkownicy odwiedzają naszą witrynę. Generowane informacje obejmują adresy IP i dane dotyczące zachowania użytkownika. Dane te są gromadzone w celu analizowania aktywności użytkownika oraz poprawy wydajności systemu i użyteczności naszej strony internetowej.

 

Instana może również wykorzystywać te dane w formie anonimowej do analizy danych i ulepszania swojej usługi. Instana nie jest w stanie powiązać tych informacji z konkretną osobą. Instana może ujawnić te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Instana. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przesyłaniu danych osobowych (w szczególności adresu IP) oraz wykorzystywaniu tych informacji, dezaktywując JavaScript w przeglądarce lub instalując narzędzie takie jak "NoScript".

 

Więcej informacji na temat polityki prywatności Instan można znaleźć tutaj.

 

h) Product Fruits

 

Chcielibyśmy maksymalnie ułatwić naszym użytkownikom i klientom rozpoczęcie korzystania z naszego serwisu. W tym celu korzystamy z usługi wskazówek dla użytkownika świadczonej przez nasz podmiot przetwarzający Product Fruits s.r.o., Rosdelovska 1999/7, 169 00 Praga 6, Republika Czeska.

 

Usługa wskazówek dla użytkownika zapewnia dodatkowe informacje i pomoc w niektórych momentach korzystania z naszej usługi, na przykład poprzez kliknięcie określonych przycisków, aby użytkownik mógł łatwiej znaleźć drogę i zrozumieć, jak korzystać z usługi. Ponadto otrzymasz pomoc, dzięki której będziesz świadomy nowych funkcji w naszym serwisie. Analizujemy również, czy wskazówki dla użytkownika były pomocne i czy konieczna jest ich optymalizacja.

 

W tym celu przetwarzane są następujące rodzaje danych:

adres IP, typ urządzenia (urządzenie mobilne lub komputer), system operacyjny, wersja przeglądarki, region lub kraj, data rejestracji w naszym serwisie, liczba logowań, rodzaj konta klienta w naszym serwisie, strony przeglądane w ramach naszego serwisu.

 

Przetwarzanie tych danych odbywa się z reguły na terenie Unii Europejskiej. Korzystanie z Product Fruits służy realizacji istniejącego stosunku umownego z użytkownikiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Podstawą prawną analizy i optymalizacji doświadczenia użytkownika jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

 

5. Wtyczki mediów społecznościowych

 

Youtube

 

Do osadzania filmów używamy dostawcy YouTube (należy do Google). Jak większość takich stron internetowych, YouTube używa plików cookies do zbierania informacji o osobach odwiedzających ich stronę. YouTube wykorzystuje to między innymi do zbierania statystyk dotyczących filmów, zapobiegania oszustwom i poprawy komfortu użytkowania. Prowadzi to również do połączenia z siecią Google DoubleClick.

 

Korzystamy z opcji "rozszerzonego trybu ochrony danych" udostępnianej przez YouTube. Kiedy odwiedzacie Państwo stronę, która ma osadzony film, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube i treść jest wyświetlana na stronie internetowej poprzez informowanie przeglądarki. Zgodnie z informacjami YouTube, w "rozszerzonym trybie ochrony danych" dane - w szczególności informacje o tym, które z naszych stron internetowych zostały odwiedzone, a także informacje specyficzne dla urządzenia, w tym adres IP - są przekazywane na serwer YouTube w USA dopiero w momencie oglądania filmu. Aktywując tę wtyczkę i klikając na film, wyrażacie Państwo zgodę na tę transmisję.

 

Polityka prywatności Google: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=de. Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

6. Cloudflare

 

a) Cloudflare CDN

 

Rodzaj i zakres przetwarzania
Korzystamy z Cloudflare CDN, aby prawidłowo dostarczać zawartość naszej strony internetowej. Cloudflare CDN to usługa Cloudflare, Inc., która działa jako sieć dostarczania treści (Content Delivery Network, CDN ) na naszej stronie internetowej.

CDN pomaga w szybszym udostępnianiu treści naszej oferty online, w szczególności plików takich jak grafika lub skrypty, za pomocą serwerów rozproszonych regionalnie lub międzynarodowo. Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik nawiązuje połączenie z serwerami Cloudflare, Inc., przy czym przesyłany jest jego adres IP i ewentualnie dane przeglądarki, takie jak agent użytkownika. Dane te są przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionych celach oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności Cloudflare CDN.

Cel i podstawa prawna
Korzystanie z Content Delivery Network odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tj. zainteresowania bezpiecznym i skutecznym udostępnianiem i optymalizacją naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. Zaangażowane spółki amerykańskie i/lub ich amerykańscy podwykonawcy są certyfikowani zgodnie z Ramami Ochrony Danych UE-USA (EU-U.S. DPF).

W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (w tym firmy amerykańskie, które nie są certyfikowane w ramach EU-U.S. DPF), uzgodniliśmy z odbiorcami danych inne odpowiednie zabezpieczenia w rozumieniu art. 44 i nast. RODO. O ile nie wskazano inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię tych standardowych klauzul umownych można znaleźć na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.

Ponadto przed takim przekazaniem danych do państwa trzeciego uzyskamy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Zgoda ta jest udzielana za pośrednictwem Menedżera zgód (lub innych formularzy, rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich mogą wystąpić nieznane szczegółowo zagrożenia (np. przetwarzanie danych przez organy bezpieczeństwa w kraju trzecim, których dokładnego zakresu i konsekwencji dla użytkownika nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których użytkownik może nie wiedzieć).

Czas przechowywania danych
Nie mamy wpływu na konkretny czas przechowywania przetwarzanych danych, ale jest on określany przez Cloudflare, Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Cloudflare CDN: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

 

b) Cloudflare AMP

 

Rodzaj i zakres przetwarzania
Używamy Cloudflare AMP do prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej. Cloudflare AMP to usługa Cloudflare, Inc., która działa jako sieć dostarczania treści (CDN) na naszej stronie internetowej w celu zapewnienia funkcjonalności innych usług Cloudflare, Inc. W niniejszej polityce prywatności znajduje się oddzielna sekcja dotycząca tych usług. Ta sekcja dotyczy wyłącznie korzystania z CDN.

CDN pomaga w szybszym udostępnianiu treści naszej oferty online, w szczególności plików takich jak grafika lub skrypty, za pomocą serwerów rozproszonych regionalnie lub międzynarodowo. Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik nawiązuje połączenie z serwerami Cloudflare, Inc., przy czym przesyłany jest jego adres IP i ewentualnie dane przeglądarki, takie jak agent użytkownika. Dane te są przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionych celach oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności Cloudflare AMP.

Cel i podstawa prawna
Korzystanie z Content Delivery Network odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tj. zainteresowania bezpiecznym i skutecznym udostępnianiem i optymalizacją naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Czas przechowywania danych
Nie mamy wpływu na konkretny czas przechowywania przetwarzanych danych, ale jest on określany przez Cloudflare, Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Cloudflare AMP: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

 

c) Cloudflare Insights

 

Rodzaj i zakres przetwarzania
Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy usługę Cloudflare Insights. Cloudflare Insights to usługa świadczona przez Cloudflare, Inc., która opracowuje oprogramowanie oparte na chmurze, umożliwiające właścicielom witryn i aplikacji śledzenie wydajności ich usług.

Cloudflare Insights oferuje możliwość określania analiz statystycznych wydajności technicznej naszych usług (np. czasu trwania określonego zapytania do bazy danych, stabilności i dostępności naszych serwerów lub czasu odpowiedzi naszych serwerów). W tym celu dane aplikacji i przeglądarki są gromadzone i przechowywane w przeglądarce za pomocą plików cookies.

W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Cloudflare Insights, Cloudflare, Inc.

Cel i podstawa prawna
Korzystanie z Cloudflare Insights odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (Ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach).

Czas przechowywania danych
Nie mamy wpływu na konkretny czas przechowywania przetwarzanych danych, ale jest on określany przez Cloudflare, Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Cloudflare Insights: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

 

 

7. Okres przechowywania

Państwa dane będą przetwarzane tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania; w tym celu stosuje się odpowiednio podstawy prawne wskazane w kontekście celów przetwarzania. W zakresie stosowania i czasu przechowywania plików cookies, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką dotyczącą plików cookies, dostępną poprzez pozycję "Ustawienia prywatności" na dole (stopka) naszej strony internetowej.

 

Zaangażowane przez nas podmioty trzecie będą przechowywać Państwa dane w swoim systemie tak długo, jak będzie to konieczne w związku ze świadczeniem dla nas usług zgodnie z danym zleceniem.

 

8. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Macie Państwo prawo:

 

 • zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności można uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie ich przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do złożenia skargi, pochodzeniu Państwa danych, jeśli nie zostały one zebrane od nas, oraz istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i, jeśli to konieczne, znaczących informacji o ich szczegółach;
 • zażądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 16 RODO;
 • zgodnie z art. 17 RODO zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO, o ile prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo jego usunięciu i nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO, aby otrzymać dane osobowe, które nam Państwo przekazali w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub aby zażądać przekazania ich innemu administratorowi;
 • cofnąć zgodę w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. W rezultacie nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości i złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Co do zasady można skontaktować się z organem nadzorczym Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo naszej siedziby.

 

9. Prawo do sprzeciwu

 

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) pkt 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw skierowany jest przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu, które zrealizujemy bez określania konkretnej sytuacji.

 

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].

 

10. Bezpieczeństwo danych

 

W ramach wizyty na stronie internetowej wykorzystujemy rozpowszechnioną procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje 256-bitowego szyfrowania, zamiast niego używamy technologii 128-bitowej v3. O tym, czy dana strona naszej witryny jest przekazywana w formie zaszyfrowanej, można się przekonać poprzez zamknięte wyświetlanie symbolu klucza lub kłódki w dolnym pasku stanu przeglądarki.

 

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

 

11. Aktualizacja i zmiana niniejszej polityki prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności jest aktualna i ma stan na styczeń 2023 r. Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert na niej zawartych lub ze względu na zmienione wymagania prawne lub urzędowe, może okazać się konieczna zmiana niniejszej polityki prywatności. Dostęp do aktualnej polityki prywatności oraz jej wydruk można uzyskać w każdej chwili na niniejszej stronie internetowej pod adresem https://www.granit-parts.pl/service/privacy.