Ochrona danych

 

1. Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie oraz Inspektora ochrony danych w przedsiębiotrstwie

 

Niniejsza informacja dotyczłca ochrony danych obowiązuje dla przetwarzania danych przez

 

Wilhelm Fricke SE (dalej zwanej „Wilhelm Fricke“)
Zum Kreuzkamp 7, D-27404 Heeslingen
Tel.: +49-4281-712-712, Fax: +49-4281-712-700
E-mail: [email protected]
Internet: www.granit-parts.com

 


Zarząd: Hans-Peter Fricke, Holger Wachholtz

 

Sąd Rejonowy Tostedt HRB 205740
Numer identyfikacji podatkowej: DE 815 646 089
Inspektor danych osobowych firmy Wilhelm Fricke jest dostępny pod podanym wyżej adresem, z dopiskiem do rąk Inspektora ochrony danych lub też pod adresem e-mail [email protected].


2. Zbieranie i przechowywanie danych osobowych oraz sposób i cel ich użycia

 

a) przy odwiedzinach na stronie internetowej

 

Przy otwarciu naszej strony internetowej używana na Państwa komputerze przeglądarka automatycznie wysyła informacje na nasz serwer. Informacje te są tymczasowo przechowywane w pliku zwanym Logfile. Bez Państwa interwencji są zbierane i przechowywane do automatycznego usunięcia następujęce informacje:

 

 • adres IP komputera,
 • data i godzina odwiedzin,
 • nazwa i adres URL pliku,
 • strona internetowa, z której otworzono naszą stronę (referrer URL),
 • używana przeglądarka i względnie system operacyjny komputera oraz nazwa dostawcy internetu.

 

Używamy powyższych danych w następującym celu:

 

 • zapewnienie płynnego połączenia ze strony internetowej,
 • zapewnienie komfortowego używania strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • innych administracyjnych celów.


Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Nasza uprawniona potrzeba gromadzenia danych wynika z wyżej wymienionych celów. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągnięcia wniosków na temat Państwa osoby.


Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Więcej szczegółów można znaleźć pod nr. 4 i 5 niniejszej polityki prywatności.


b) przy zgłoszeniu do naszego newslettera


Jeżeli zgodnie z art. 6 pkt 1 ustęp 1 lit. a RODO wyraziliście Państwo zgodę, używamy Państwa adresu e-mail, aby regularnie wysyłać Państwu nasz biuletyn. Do odbioru biuletynu wystarczy podanie adresu e-mail.


W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z newslettera, np. przez link na końcu każdego biuletynu. Inną opcją jest wysłanie życzenia rezygnacji z newslettera w dowolnym momencie na adres [email protected]


c) przy korzystaniu z formularza kontaktowego


W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. Konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, kto zadaje pytanie, aby móc udzielić odpowiedzi. Dalsze informacje moąna podać dobrowolnie.


Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.


Dane osobowe zebrane przez nas w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu złożonego przez Państwa wniosku.


3. Przekazywanie danych

 

Przekazanie danych osobowych stronom trzecim nie ma miejsca w celach innych niż wymienione poniżej.


Przekazujemy Państwa dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 

 • otrzymaliśmy od Państwa jednoznaczną zgodnę zgodnie z art. 6 ustr. 1 pkt 1 lit. a RODO,
 • przekazanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony w przypadku roszczeń prawnych i nie ma przesłanek, sugerując, że macie Państwo przeważający interes w nieprzekazywaniu danych,
 • jesteśmy do tego prawnie zobowiązani zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c RODO oraz
 • jest to prawnie dozwolone i zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO wymagane do rozwiązania umów z Państwem.


4. Pliki cookie

 

Na naszej stronie używamy plików cookie. Są to małe pliki, które tworzy podczas odwiedzania naszej witryny automatycznie przeglądarka i które są przechowywane na urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.). Pliki cookie nie wyrzązają szkody na urządzeniach, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.


W pliku cookie przechowywane są informacje, powiązane z konkretnym, używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy przez to natychmiast świadomi Państwa tożsamości.


Z jednej strony korzystanie z plików cookie ułatwia korzystanie z naszej oferty. Na przykład używamy tak zwanych plików cookie sesji, aby rozpoznać, że odwiedziliście Państwo już poszczególne strony w naszej witrynie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.


Ponadto w celu poprawy komfortu użytkowania używamy również tymczasowych plików cookie przechowywanych w urządzeniu przez określony czas. Jeśli odwiedzicie Państwo naszą witrynę ponownie, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie rozpoznamy, że już byliście na naszej stronie i jakie dane wejściowe i ustawienia wprowadziliście, a więc nie będziecie musieli ich ponownie wprowadzać.


Z drugiej strony stosujemy pliki cookie w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty (patrz sekcja 5). Te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, kiedy ponownie odwiedzacie Państwo naszą witrynę. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.


Dane przetwarzane przez pliki cookie służą celom wymienionym w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz stron trzecich zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO.


Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Mogą Państwo jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby na Państwa komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub zawsze pojawiała się wskazówka przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jednak całkowite wyłączenie plików cookie może oznaczać, że korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny nie będyie możliwe.


5. Usługi analityczne


a) Narzędzia monitorowania


Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki monitorowania są oparte na art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO. Dzięki zastosowanym środkom monitorowania, chcemy dostosować projekt strony do potrzeb użytkowników i zapewnić ciągłą optymalizację naszej witryny. Z drugiej strony, wykorzystujemy środki monitorowania w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wyżej wspomnianego przepisu.


Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć przy danych narzędziach monitorowania.


i) Google Analytics


W celu dostosowania i ciągłej optymalizacji naszych stron korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (https://www.google.com/intl/pl/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwane dalej "Google"). W tym kontekście tworzone są ukryte pod pseudonimem profile użytkowania i stosowane są pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak:

 

 • typ i wersja przeglądarki,
 • system operacyjny,
 • referrer URL (wcześniej odwiedzona strona),
 • nazwa komputera (adres IP),
 • godzina połączenia z serwerem,


są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje wykorzystywane są do oceny sposobu korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i zaprojektowania strony internetowej zgodnie z potrzebami użytkowników. Informacje te mogą również zostać przekazane stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w ramach zlecenia. W żadnym wypadku Państwa adres IP nie zostanie scalony z żadnymi innymi danymi dostarczonymi przez Google. Adresy IP są anonimowe, więc przypisanie ich nie jest możliwe (maskowanie IP).


Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być w pełni wykorzystane.


Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zbieranie danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).


Zamiast pobierać dodatek do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając ten link. Zostanie założony plik opt-out cookie, tj. plik rezygnacji z gromadzenia danych, który uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Plik opt – out cookie jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej witryny internetowej i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie założyć plik opt – out cookie.


Więcej informacji na temat prywatności związanej z Google Analytics znajdą Państwo w Centrum pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).


ii) Google Adwords Conversion Tracking


Aby statystycznie zarejestrować wykorzystanie naszej strony i ocenić ją w celu optymalizacji witryny, używamy również narzędzia śledzenia konwersji Google. Google Adwords założy plik cookie (patrz sekcja 4) na Państwa komputerze, jeśli dotarliście do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google.


Takie pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny internetowej klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.


Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords znają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.


Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w procesie monitorowania, mogą Państwo także odrzucić wymagane założenie pliku cookie - na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które na ogół wyłącza automatyczne zakładanie plików cookie. Mogą Państwo również wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny "www.googleadservices.com". Zasady prywatności Google dotyczące śledzenia konwersji można znaleźć tutaj (https://services.google.com/sitestats/de.html).


iii) econda


Oprócz projektowania i optymalizacji tej witryny, anonimowe dane są gromadzone i przechowywane przez rozwiązania i technologie firmy econda GmbH, a tworzone z tych danych profile użytkowania są zabezpieczone za pomocą pseudonimów. W tym celu można użyć plików cookie, aby umożliwić rozpoznanie przeglądarki internetowej. Profile użytkowników nie są jednak łączone z danymi dotyczącymi właściciela pseudonimu bez wyraźnej zgody użytkownika. W szczególności, adresy IP są natychmiast po otrzymaniu maskowane, więc przypisanie profili użytkowania do adresów IP nie jest możliwe. Odwiedzający tę witrynę mogą sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych w dowolnym momencie w przyszłości. Brak zgody dotyczy tylko urządzenia i przeglądarki internetowej, na której została ustawiona. W razie potrzeby należy powtórzyć proces na wszystkich urządzeniach.


Jeśli usuniecie Państwo plik opt-out-Cookie, kolejne żądania będziemy w standardowy sposób zapisywać; odmowy możecie Państwu udzielić tutaj .


6. Wtyczki Social Media

 

Instalujemy na naszej stronie internetowej, na podstawie art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO, wtyczki z sieci społecznościowych Facebook, aby Wilhelm Fricke był lepiej znany. Podstawowy cel handlowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu GDPR. Odpowiedzialność za operację zgodną z ochroną danych jest po stronie odpowiednich dostawców.

 

a) Facebook

 

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek mediów społecznościowych Facebook, aby spersonalizować ich wykorzystanie. W tym celu wykorzystujemy przycisk „Lubię to“ oraz „Udostępnij”, względnie tzw. piksel Facebooka. To oferta od Facebooka.

 

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, która posiada taką wtyczkę lub piksel, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Facebook przekazuje treść wtyczki bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a ta wiąże ją ze stroną internetową.

 

Przez włączenie wtyczek Facebook otrzymuje informacje, że za pomocą Twojej przeglądarki odwiedziłeś/aś daną stronę naszej witryny, nawet jeśli nie posiadasz konta na Facebooku lub nie byłeś/aś w tym momencie na nim zalogowany/a. Informacje te (łącznie z adresem IP) są przesyłane z przeglądarki bezpośrednio na serwer Facebook w USA i tam zapisywane. W tym celu najczęściej wykorzystywany jest plik cookie, w którym zapisywane są dane pod pseudonimami. Na podstawie zebranych informacji zostaną wyświetlone Tobie na stronie naszych partnerów reklamy naszej oferty, dopasowane do Twoim zainteresowań. Żadne dane osobowo nie są przechowywane, a profile użytkowników nie zostają scalone z Twoimi danymi osobowymi.

 

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może połączyć Twoje odwiedziny na naszej stronie bezpośrednio z Twoim kontem na Facebooku. Jeśli korzystasz z wtyczek, na przykład klikniesz „Lubię to“ lub „Udostępnij“, odpowiednie informacje również zostaną przekazane na serwer Facebooka i tam zapisane. Dodatkowo informacje te będą również opublikowane na Facebooku i wyświetlą się Twoim znajomym.

 

Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badania rynku czy do dostosowania stron Facebooka zgodnie z zapotrzebowaniem (proces zwany również „retargeting”). W tym celu Facebook tworzy profile użytkowania, zainteresowań i relacji, np. aby ocenić Twoje korzystanie z naszej strony internetowej w odniesieniu do wyświetlanych na Facebooku reklam, aby poinformować innych użytkowników Facebooka o Twojej aktywności na naszej stronie oraz aby zapewnić inne usługi, związane z korzystaniem z Facebooka. Jeśli nie chcesz, aby Facebook przypisywał dane zebrane za pomocą naszej stronie internetowej do Twoje konta na Facebooku, musisz się wylogować z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony.

 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności (https://www.facebook.com/about/privacy/) na Facebooku.


b) Youtube


Do włączania filmów używamy dostawcy YouTube (należącego do Google). Podobnie jak większość takich stron, YouTube wykorzystuje również pliki cookie do zbierania informacji o odwiedzających witrynę. YouTube używa plików do przechwytywania statystyk wideo, zapobiegania oszustwom i poprawiania użyteczności. Łączy się również z siecią Google DoubleClick.


Uruchomienie wideo może spowodować dalsze przetwarzanie danych. Nie mamy na to żadnego wpływu. Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności w YouTube, należy zapoznać się z ich polityką prywatności pod adresem:


http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube


7. Prawa osób, których dotyczą dane


Macie Państwo prawo do:

 

 • zgodnie z art. 15 RODO, do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności można zażądać informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym ujawniono dane, planowanego okresu przechowywania, prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do złożenia skargi, źródła danych, jeśli nie są zbierane przez nas oraz zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji, w tym profilowania i, w stosownych przypadkach, istotnych informacjach szczegółowych;
 • zgodnie z art. 16 RODO, do żądania niezwłocznego skorygowania błędnych danych lub do uzupełnienia przechowywanych przez nas danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO, do żądania skasowania przechowywanych przez nas danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie odbywa się w celu skorzystania z prawa do wolności wyrażania opinii i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub jest wymagane ze względu na interes publiczny czy też dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile dokładność danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odrzucacie Państwo ich usunięcie i nie ma już potrzeby przechowywania danych z naszej strony, ale potrzebujecie je Państwo do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymania danych osobowych, które przekazaliście nam Państwo w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu na komputerze formacie lub zażądania przeniesienia danych do innego podmiotu odpowiedzialnego;
 • zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO do odwołania jednorazowej zgody w dowolnym czasie. W związku z tym nie możemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody na przyszłość;
 • zgodnie z art. 77 RODO, do złożenia skargi do organu nadzoru. Z reguły można skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub naszej siedziby głównej.

 

8. Prawo sprzeciwu


Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzanie w związku z uzasadnionymi interesami zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO, macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z Państwa konkretnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku macie Państwo ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez konieczności określania konkretnej sytuacji.


Jeśli chcecie Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres [email protected] .


9. Unbounce

 

Do sterowania naszymi kampaniami marketingowymi i ulepszania naszej oferty, w oparciu o art. 6 ustęp 1 f RODO, korzystamy na niektórych stronach z narzędzia unbounce firmy unbounce Marketing Solutions Inc., z siedzibą w Kanadzie, 400-401 West Georgia Street Vancouver, BC Kanada V6B 5A1. Unbounce zapewnia hosting tych witryn, a przeglądarki użytkowników komunikują się bezpośrednio z platformą unbounce. Oznacza to przekazywanie Twojego adresu IP oraz zapis plików cookies. Oprócz adresu IP, unbounce może również zapisać datę i czas odwiedzin użytkownika na stronie, sygnatury przeglądarki, informacje o systemie operacyjnym i typie urządzenia. Cele wykorzystywania platformy unbounce, o których wspomnieliśmy powyżej, stanowią uzasadniony interes w sensie podstawy prawnej. Więcej informacji o tym, jakie dane pobiera unbounce i w jaki sposób je wykorzystuje, znajdziesz pod: unbounce.com/privacy Możesz zablokować zapis plików cookies za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.


9. Bezpieczeństwo danych


Podczas odwiedzin na witrynie korzystamy z popularnej metody SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę. Z reguły jest to 256-bitowe szyfrowanie. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego użyjemy 128-bitowej technologii v3. To, czy pojedyncza strona naszej witryny jest zaszyfrowana, pokazuje ikona zamka lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.


Podejmujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem stron trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.


10. Aktualizacje i zmiany w polityce prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności jest aktualna i została wydana w maju 2018 r. Wraz z rozwojem naszej strony internetowej i udostępnianiem ofert lub zmianą wymagań prawnych, lub regulacyjnych może nastąpić konieczność zmiany polityki prywatności. Aktualną politykę prywatności mogą Państwo przeglądać i drukować w dowolnym momencie na stronie internetowej https://www.granit-parts.com/service/privacy.