Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i prawidłowe funkcjonowanie naszej witryny, używamy plików cookie.
Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarkiPozostałe informacje

I. ZAMÓWIENIA


1. Sposób składania


Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit, wysyłając zamówienie na adres e-mail: zamowienia@granit-parts.com.

Zamówień nie przyjmujemy telefonicznie.


2. Akumulatory


Zamówienia na akumulatory zalane realizowane są przy zamówieniu przynajmniej trzech sztuk. Poniżej trzech sztuk, zamówienia realizowane są tylko przy naliczeniu dodatkowego kosztu transportu w wysokości 19,90 PLN netto.


3. Adres dostawy


Każdy dealer ma na swoim koncie zdefiniowane adresy wysyłkowe. Możliwa jest również realizacja zamówienia pod każdy inny, niezdefiniowany w systemie adres. Chcąc dodać nowy adres dostawy, do już zapisanych, wystarczy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.4. Czas realizacji


Czas realizacji zamówienia jest zależny od czasu jego złożenia, dostępności towaru oraz rodzaju przesyłki.

Zamówienie złożone do godz. 16:00 realizowane są w ciągu 24h roboczych. 24-godzinny czas dostawy dotyczy przesyłek standardowych do 31,5 kg. W przypadku przesyłek standardowych powyżej 31,5kg, paletowych oraz niestandardowych czas dostawy może ulec wydłużeniu.5. Godzina zamówienia a wysokość rabatu


W dni robocze przy złożeniu zamówienia od godz. 16:00 do 11:00 następnego dnia Państwa rabat na wszystkie artykuły GRANIT zostanie zwiększony o 1%,natomiast przy złożeniu zamówienia między 11:00 a 16:00 Państwa rabat zostanie pomniejszony o 1%.6. Usuwanie niezrealizowanych zamówień


Zastrzegamy sobie prawo do usuwania niezrealizowanych zamówień na produkty Agtech, oznaczone jednym numerem katalogowym, o wartości niższej niż 30,00 PLN netto lub starszych niż 30 dni.

Zamówienie może zostać również usunięte, gdy zamówiony art. został wycofany z oferty, zostanie anulowane przez klienta lub gdy z tytułu zadłużenia, jest zablokowane do realizacji dłużej niż jeden miesiąc.

Klient może anulować zamówienie w sklepie internetowym Granit wybierając zakładkę: Zaległe artykuły w Mój Granit. Anulowanie zamówienia w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z jego usunięciem. Zamówienie jest analizowane pod kątem możliwości jego anulowania. Po przeanalizowaniu możliwości usunięcia zamówienia, klient otrzymuje e-mail zwrotny z informacją o anulowaniu zamówienia lub braku możliwości anulowania. W przypadku anulowania zamówienia na art. pozakatalogowe, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty magazynowej.


II. KOSZTY TRANSPORTU


1. Opłata za transport


Koszt transportu wynosi 19,90 PLN netto na dzień. Opłata obejmuje wszystkie zamówienia złożone na jeden adres dostawy, w ciągu jednego dnia, bez względu na ilość dostaw oraz wagę przesyłki.


2. Abonament transportowy


Wariant A – Koszt abonamentu to 139,00 PLN netto / m-c za adres dostawy. W przypadku złożenia zamówienia na adres nie objęty abonamentem naliczona zostaje opłata w wysokości 19,90 PLN netto.

Wariant B - Koszt abonamentu to 899,00 PLN netto / m-c- obejmuje wszystkie zamówienia niezależnie od ilości adresów dostawy.

Abonament transportowy mogą Państwo wykupić w systemie kwartalnym (na 3 miesiące).

Aby włączyć \ wyłączyć abonament prosimy o kontakt z DOK przed rozpoczęciem kolejnego kwartału. W przypadku braku informacji o rezygnacji, abonament zostaje automatycznie przedłużony na kolejne 3 miesiące.

Abonament transportowy jest naliczany pod koniec każdego kwartału.

3. Opłata za zwrot towaru


Dealer Granit zwraca towar na własny koszt. Firma Granit ponosi koszt odbioru towaru tylko w przypadku zwrotu towaru reklamacyjnego oraz błędnie dostarczonego.


III. ZASADY PRZYJMOWANIA ZWROTÓW


Podstawą rozpatrzenia przyjęcia towaru jest wypełniony w sklepie internetowym Granit formularz zwrotu lub formularz reklamacyjny.

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo drogą mailową informację o dalszym postępowaniu.

Wydrukowany formularz należy załączyć do przesyłki. W przypadku jego braku towar zostanie odesłany na Państwa koszt.


1. Zwrot standardowy


A.Produkty znajdujące się w katalogach Granit, Agtech


 • Maksymalny czas przyjmowania zwrotów to 60 dni kalendarzowych. Podstawą do obliczenia przedziału czasu są data wystawienia faktury oraz data przyjęcia zwrotu
 • Wartość artykułu(ów) oznaczonych jednym numerem katalogowym musi przekraczać 20PLN netto (nie dotyczy produktów Agtech)

WAŻNE: W przypadku zwrotu wystawiona zostanie faktura korygująca oraz opłata magazynowa o tej samej wartości a odesłane artykuły zostaną zutylizowane!

 • Zwracany towar, jak i jego opakowanie muszą być w nienaruszonym stanie.
 • Towar odsyłają Państwo na własny koszt, załączając do paczki formularz zwrotu
 • Dla produktów zwróconych w ciągu 46 – 60 dni naliczona zostanie opłata magazynowa w wysokości 20% wartości zwracanego towaru
 • Nie przyjmujemy z powrotem:
  • artykułów przesłanych po upływie 60 dni
  • artykułów oznaczonych jednym nr katalogowym o wartości niższej niż 20 PLN netto (nie dotyczy produktów Agtech)
  • artykułów uszkodzonych lub noszących ślady montażu
  • artykułów objętych akcjami promocyjnymi

B. Pozakatalogowe produkty oryginalne, art. katalogowe sprowadzone na specjalne zamówienie


 • Maksymalny czas przyjmowania zwrotów to 10 dni kalendarzowych. Podstawą do obliczenia przedziału czasu są data wystawienia faktury oraz data przyjęcia zwrotu
 • Jednostkowa wartość zwracanych art. nie może być niższa niż 20,00 PLN netto a łączna wartość artykułów oznaczonych jednym numerem katalogowym musi przekraczać 80,00 PLN netto
 • Zwracany towar, jak i jego opakowanie muszą być w nienaruszonym stanie.
 • Towar odsyłają Państwo na własny koszt, załączając do paczki formularz zwrotu
 • Zwroty pozakatalogowych części oryginalnych sprowadzanych na specjalne zamówienie będą obciążone opłatą magazynową w wysokości 30 % wartości towaru. Jeśli zwrot artykułu związany jest z naliczeniem opłaty magazynowej, to w sklepie internetowym jest taka informacja. W innych przypadkach opłata nie jest naliczana. Długi czas realizacji zamówienia u naszych dostawców nie będzie podstawą do anulowania opłaty magazynowej
 • Nie przyjmujemy z powrotem:
  • artykułów przesłanych po upływie 10 dni
  • artykułów, o jednostkowej wartości niższej niż 20 PLN netto i łącznej wartość niższej niż 80PLN netto
  • artykułów uszkodzonych lub noszących ślady montażu


2. Zwrot produktów reklamacyjnych


 • Reklamacja musi być zgłoszona w ciągu 4 tygodni od momentu wystąpienia szkody
 • Za datę zgłoszenia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania towaru wraz z kompletnymi danymi
 • Jeśli w ciągu 14 dni, od momentu przyjęcia reklamacyjnego artykułu, reklamacja nie zostanie rozpatrzona zostaną o tym Państwo pisemnie poinformowani
 • Maksymalny czas rozpatrywania reklamacji to 3 miesiące


3. Zwrot produktów błędnie dostarczonych


 • Maksymalny czas przyjmowania zwrotów błędnie dostarczonych artykułów to 2 miesiące - dla produktów znajdujących się w katalogach Granit, Agtech i 10 dni - dla pozakatalogowych części oryginalnych
 • Zwracany towar, jak i jego opakowanie muszą być w nienaruszonym stanie.


IV. REKLAMACJE PRZESYŁEK - PROCEDURA SKŁADANIA


1. Nieterminowość doręczenia


W przypadku nieterminowego doręczenia towaru, znajdującego się na stanie magazynowym, mają Państwo możliwość ubiegania się zwrotu 50% wartości kosztu przesyłki. Możliwość ta nie przysługuje klientom, korzystającym z abonamentu transportowego.

Reklamacje przesyłek można składać wysyłając zgłoszenie na adres:reklamacje@granit-parts.com


2. Brak w dostawie


Brak towaru w przesyłce mogą Państwo zgłosić poprzez wypełnienie formularza w sklepie internetowym z wykorzystaniem opcji INNE, w uwagach proszę wpisać jakie są Państwa oczekiwania : dosłanie brakującego art. czy tylko faktura korygująca. Odpowiedź otrzymają Państwo na adres mailowy lub telefon podany w zgłoszeniu.

Maksymalny czas składania reklamacji z tytułu braku w dostawie to 72 godz. Podstawą do obliczenia przedziału czasu są data dostarczenia towaru oraz data przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.


3. Błąd w dostawie


Błędne dostarczenie artykułu mogą Państwo zgłosić poprzez wypełnienie formularza w sklepie internetowym z wykorzystaniem opcji : BŁĄD W DOSTAWIE. W uwagach proszę krótko opisać czym otrzymany towar różni się od zamawianego (usprawni to proces weryfikacji błędu). Decydując się na wymianę towaru na właściwy otrzymują Państwo towar w takiej samej cenie, jak pierwotnie z nową fakturą. Przy wymianie towaru nie ponoszą już Państwo żadnych kosztów transportu.


Maksymalny czas przyjmowania zwrotów błędnie dostarczonych artykułów to 2 miesiące - dla produktów znajdujących się w katalogach Granit, Agtech oraz 10 dni - dla pozakatalogowych części oryginalnych.


4. Ubytek / uszkodzenie towaru w transporcie


Szkodę w transporcie mogą Państwo zgłosić poprzez wypełnienie formularza w sklepie internetowym z wykorzystaniem opcji : INNE w uwagach proszę wpisać numer listu przewozowego uszkodzonej przesyłki i krótko opisać uszkodzenie.

WAŻNE: w tym przypadku niezbędne jest przesłanie na adres mailowy reklamacje@granit-parts.com protokołu szkody sporządzonego z kurierem na którym prosimy zaznaczyć, który z artykułów i w jakiej ilości uległ szkodzie / ubytkowi. Pomocne mogą tez okazać się zdjęcia przedstawiające sposób zapakowania przesyłki i uszkodzenia.

Przed przyjęciem towaru prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na stan przesyłki. Zastosowanie mają tutaj paragrafy Art. 74. oraz Art. 76. Prawa Przewozowego:


Art.74.


 1. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
 2. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności uprawnionego, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo nie zgłosi się on w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
 3. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 4. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu.
 5. Jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie uprawnionego, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez przewoźnika, uprawniony ponosi opłaty określone w taryfie.
 6. W razie trudności w ustaleniu danych dotyczących czasu, rodzaju, rozmiarów lub przyczyny szkody, dane te określa rzeczoznawca powołany przez przewoźnika w porozumieniu z uprawnionym.


Art. 76.


Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

  Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

 1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
 2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
 3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
 4. szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.


W przypadku szkód transportowych są Państwo zobowiązani do przechowania towaru w stanie, w jakim został on dostarczony, do czasu rozpatrzenia reklamacji. Z uwagi na procedurę reklamacyjną towar może zostać również od Państwa przez nas odebrany.

Prosimy nie odsyłać do nas uszkodzonego towar zgodnie ze standardową procedurą zwrotu. Jeśli mimo to otrzymamy taki towar, a szkoda nie została protokolarnie stwierdzona, to zostanie on przesłany na Państwa koszt z powrotem.

V. RĘKOJMIA I GWARANCJA


Produkty znajdujące się w katalogach Granit, Agtech oraz pozakatalogowe produkty oryginalne objęte są roczną odpowiedzialnością sprzedawcy za wady ukryte. Okres ten liczony jest od daty sprzedaży produktu przez dealera Granit klientowi ostatecznemu. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady ukryte produktu wygasa po upływie 2 lat od daty zakupu produktu przez dealera Granit.

Produkty posiadające karty gwarancyjne objęte są warunkami gwarancyjnymi, które są zawarte w karcie.